Besøkstjeneste

Å begynne på intravenøs ernæring/tilførsel kan være en stor overgang. Både om man gjør det selv, eller er forelder/pårørende og skal begynne å administrere det for sitt barn. Derfor har NIFO besøkstjeneste!

Besøkstjenesten foregår så vel i hjemmet som på sykehuset. Formålet er å støtte og veilede, samt å utveksle erfaringer.

Ta kontakt dersom du ønsker besøk av eller kontakt med noen i foreningen!

Alle i besøkstjenesten og styremedlemmene har avlagt taushetserklæring.

Copyright © 2018 Norsk Intravenøsforening. All rights reserved.