Pårørende

<< tilbake

Med pårørende menes:

ektefelle, registrert partner, person som lever i ekteskaps- eller partnerskapslignende samboerskap med personen som har nedsatt funksjonsevne, barn, foreldre eller den som har foreldreansvaret, steforeldre, søsken og stesøsken, besteforeldre, tanter og onkler, verge eller hjelpeverge

<< tilbake

Copyright © 2018 Norsk Intravenøsforening. All rights reserved.