Medlemskap

Ønsker du å bli medlem i Norsk Intravenøsforening?

Ta kontakt på post@nifo.no med følgende informasjon:

  • Navn
  • Adresse
  • Foresatt (dersom medlemmet er under 15 år)
  • Telefonnummer
  • Epost
  • Fødselsdato

 

Som enkeltmedlemmer opptas alle som har, eller har hatt, behov intravenøs tilførsel og deres pårørende.

Er personen med behov for intravenøs tilførsel under 15 år, kan foresatte bli medlemmer i et familiemedlemskap. Alle på samme bostedsadresse går da under de foresattes familiemedlemskap.

Helsepersonell og andre interesserte kan opptas som støttemedlemmer.

Medlemskontingentene er som følger:

  • Enkeltmedlemskap:     100,- per. år
  • Familiemedlemskap:    200,- per. år
  • Støttemedlemskap:      100,- per. år

 

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt på post@nifo.no eller tlf: +47 993 26 436

Vi ser frem til å høre fra deg!

Copyright © 2017 Norsk Intravenøsforening. All rights reserved.