Besøkstjeneste

NIFO driver besøkstjeneste for personer som etter operasjon eller annen behandling må ha intravenøs behandling i hjemmet.

Besøkstjenesten foregår så vel i hjemmet som på sykehuset. Formålet er å støtte og veilede, samt å utveksle erfaringer.

Alle i besøkstjenesten og styremedlemmene har avlagt taushetserklæring.

Copyright © 2017 Norsk Intravenøsforening. All rights reserved.