NIFO

Hva er NIFO

Norsk Intravenøsforening; NIFO, er en forening for barn og voksne som er helt eller delvis avhengig av intravenøs ernæring/medisinering og væskebehandling.

Foreningen er landsdekkende og ble stiftet den 15.09.1989.

Som medlemmer opptas alle som trenger intravenøs behandling og deres pårørende. Helsepersonell og andre interesserte kan opptas som støttemedlemmer.

Hva vil NIFO

Foreningens mål er å ivareta interessene til brukerne av intravenøs behandling.

Dette gjøres ved å:

  • Drive opplysende og veiledende virksomhet.
  • Tale medlemmenes sak overfor myndigheter.
  • Bidra med råd og veiledning for å få økonomisk bistand fra legater, trygdeordninger o.l.
  • Søke kontakt og samarbeid med fagpersonell.

Copyright © 2017 Norsk Intravenøsforening. All rights reserved.